Algemeen

Via de website van ijsjesradar, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ijsjesradar acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy -en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken de volgende gegevens van jou:

 • Geolocatie van je toestel waarmee je de site bezoekt (enkel na expliciete toestemming)
 • IP-adres
 • Online klikgedrag

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • meer persoonlijke ervaringen te bieden op de kaart door je eigen positie aan te geven
 • Om u te kunnen herkennen doorheen verschillende bezoeken aan de site
 • het verbeteren van onze dienstverlening door het surf en klik gedrag te analyseren
 • De veiligheid van de (bezoekers van de) website te verzekeren

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren

E-mail

Wij kunnen je, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/functionaliteiten. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Hierdoor kun je bepaalde functies op onze website gebruiken en worden jouw persoonlijke voorkeuren onthouden. Ook kunnen wij anoniem gegevens bijhouden over je bezoekgedrag. Dit helpt ons om onze website te verbeteren.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én je privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. ieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wij jou uitleggen dat wij cookies gebruiken. Op het moment dat je verder op onze site surft, geef je ons toestemming om cookies te gebruiken. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Deze website gebruikt volgende types van cookies:

 • Functionele cookies: functionele cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren.
  • browser sessie id
  • cookie popop getoond
 • Analyserende cookies: dankzij analyserende cookies ekrijgen we inzicht in uw surfgedrag
  • Google Analytics

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en andere communicatiekanalen worden gebruikt door de bezoekers
 • het optimaliseren van onze diensten

De meeste browsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd zodra je een cookie ontvangt. Je kan in je browser ook de reeds geplaatste cookies verwijderen. Kijk in de ‘Help’ functie van je webbrowser voor meer informatie. Let op: als je cookies niet toelaat, kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet meer optimaal werken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy -en cookie verlaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Laatste update: 10 mei 2020